Vul het formulier volledig in
Home » Werkzaamheden

Werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een kostenindicatie

  • Vaststellen van de wensen van de opdrachtgever betreffende het vervoer. Denk hierbij aan maximale reistijd naar een opstapplaats, aan welke voorwaarden moet een opstapplaats voldoen (bereikbaar via openbaar vervoer, gratis parkeren  ), maximaal aantal opstapplaatsen etc.
  • De routes en  opstaptijden bepalen aan de hand van uw opgave van de opstapplaatsen en de inschatting van het aantal personen of
  • De routes en opstaptijden bepalen aan de hand van een postcodelijst van de woonplaatsen of filialen en de inschatting van het aantal personen.
  • Terugkoppeling door middel van een vervoersplan met kostenindicatie.
  • Advies en ondersteuning in het (digitaal) registreren van de deelnemers ( zie ook extra services).

Werkzaamheden in het logistieke voortraject

  • In kaart brengen parkeermogelijkheden bij de locatie.
  • Overleg op de locatie met de opdrachtgever, locatiemanager en lokale instanties ten behoeve van een logistiek plan.
  • Het vastleggen van alle gemaakte afspraken in een draaiboek c.q. instructies voor de chauffeurs en het verspreiden daarvan.
  • Vervaardigen van busplakkaten met daarop het logo van de opdrachtgever, het busnummer en de opstapplaatsen.
  • Overleg over extra services als catering, bestickering touringcars, DVD’s tijdens de reis etc.

Organisatie

Wagenpark

Evenement Op Weg is een product van Betuwe Express, een organisatie met ruim 50 jaar ervaring in het personenvervoer. Onze organisatie kan u professioneel compleet van dienst zijn in het organiseren van het vervoer naar uw evenement.

» Lees meer

Onze services

Extra Services

Ieder evenement is uniek en dat vereist een op maat gesneden aanpak. Enkele elementen komen  vaak terug en deze ervaring nemen we mee in nieuwe projecten.

» Lees meer